Program

csm_przedszkole-pociecha-raszyn_b51a90ddff

Program nauczania

Program Edukacyjny Przedszkola

 

W przedszkolu „Pociecha” pracujemy w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego.

Realizujemy program wychowania i edukacji przedszkolnej zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej:

 – „Trampolina” program wychowania przedszkolnego, Elżbieta Kordos, wydawnictwo PWN

–   Dziecięca matematyka,  prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińska  to autorki koncepcji ,,Dziecięca matematyka” której celem jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci  w zakresie kształtowania pojęć matematycznych. Metoda ta jest efektem wieloletnich badań autorki nad zjawiskami i przyczynami niepowodzeń szkolnych w uczeniu się matematyki. Jej realizacja pozwala u dzieci w wieku przedszkolnym rozwinąć możliwości umysłowe oraz uzdolnienia do uczenia się matematyki w szkole. Dlatego też, w metodzie tej opracowano 12 bloków programowych, w których znajdują się treści dobrane tak, aby rozwinąć najważniejsze czynności intelektualne i ukształtować te z nich które są ważne do dalszej edukacji matematycznej dzieci. W każdym bloku, treści ułożone są zgodnie z rozwojem dziecięcych możliwości na danym etapie jego rozwoju. Celem metody jest sprzyjanie rozwojowi inteligencji operacyjnej, kształtowaniu odporności emocjonalnej na sytuacje trudne, samodzielne ich pokonywanie i rozwiązywanie. Treści edukacji matematycznej zawarte ” Dziecięcej matematyce” obejmują tematy:
– Orientacja przestrzenna,
– Rytmy,
– Kształtowanie umiejętności liczenia,
– Wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania,
– Rozwijanie umiejętności mierzenia długości,
– Klasyfikacja,
– Układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych,
– Zapoznanie dzieci z wagą i sensem ważenia,
– Mierzenie płynów,
– Intuicje geometryczne,
– Konstruowanie gier przez dzieci,
– Zapisywanie czynności matematycznych.

 

 – Nazywanie świata – odmienna metoda nauki czytania, Irena Majchrzak. Jest programem edukacyjnym mającym na celu wczesne kształcenie umiejętności czytania z pełnym zrozumieniem tekstu od samego początku. Odimienna, ponieważ naukę zaczynamy od imienia
dziecka, które zamierzamy wprowadzić w świat pisma.

oraz „W królestwie smaków i kolorów” – program własny autorstwa naszej nauczycielki Iwony Wojciechowskiej

Prowadzimy zajęcia aktywizujące następującymi metodami:

– Pedagogika zabawy, zapewnia dobrowolność uczestnictwa, uwzględnia wszystkie poziomy komunikowania, rozwija pozytywne przeżycie jako wartość i unika rywalizacji oraz posługuje się różnymi środkami wyrazu

– Elementy metody dobrego startu wg. M. Bogdanowicz, jest to system ćwiczeń oddziałujących przede wszystkim na procesy instrumentalne: percepcyjne i motoryczne.

– Elementy metody  W. Sherbone czyli ruch rozwijający.  Dzięki tym ćwiczeniom dziecko poznaje własne ciało, odkrywa jego siłę, ruch i sprawność. Poznając ciało, zaczyna się w nim czuć bezpiecznie, zaś eksplorując przestrzeń, staje się bardziej aktywne i twórcze.

– Zabawa w teatr czyli wyzwalanie w dzieciach twórczej aktywności, kształtowanie osobowości, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

– Kodowanie na ekranie – Gdzie się ukrył kod? Jak go znaleźć? Jak go stworzyć? Podstawowe zagadnienia programistyczne wdrażamy podczas zabaw bazujących na aktywności dzieci bez użycia tabletów, smartfonów czy komputerów.

– Szachy japońskie „Złapmy lwa” – rozwijają takie umiejętności jak: – myślenie logiczne i strategiczne, – pamięć i orientacja przestrzenna, – umiejętność analizy i rozwiązywania problemów, – intuicję, wyobraźnię, – umiejętność koncentracji, – umiejętność radzenia sobie ze stresem, – zdolność doskonalenie się.

Wykorzystujemy najnowsze techniki pracy z dziećmi. Dbamy o przyjazną dziecku atmosferę, jego wszechstronny rozwój i przygotowanie do edukacji szkolnej. Każde dziecko ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań oraz zdolności.

Przykładowy rozkład dnia

7.00 – 8.30          schodzenie się dzieci, praca indywidualna, gry i zabawy dydaktyczne, zabawy zespołowe

8.30 – 9.30          gimnastyka poranna, przygotowanie do śniadania, śniadanie, czynności higieniczne

9.30 – 12.20       (10.30 świeże lub suszone owoce,  warzywa typu marchewka, kalarepka itp) realizacja zadań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, zajęcia dodatkowe, zabawy w ogrodzie, prowadzenie obserwacji przyrodniczych, zabawy ruchowe

12.20 – 13.00      przygotowanie do obiadu, obiad, czynności higieniczne

13.00 – 14.50      relaks, głośne czytanie, zajęcia dodatkowe, prace indywidualne, gry i zabawy w ogrodzie

14.50 – 15.00      zabawa ruchowa, przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek, czynności higieniczne

15.30 – 18.00      (17.10 posiłek uzupełniający) realizacja zadań edukacyjnych, zabawy dowolne w sali lub na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci.

Call Now Button