Skip to main content

Przyszła wiosna

Przyjęło się, że pierwszy dzień wiosny jest świętowany 21 marca - gdy zaczyna się wiosna kalendarzowa. Zgodnie z ludowym zwyczajem topi się wtedy marzannę. To długa tradycja, pisał już o niej w XV wieku Jan Długosz w "Kronikach". Topienie słomianej kukły wyobrażało symboliczne zniszczenie zimy, śmierci oraz wszelkiego zła.


Astronomiczna wiosna zawita do nas 20 marca; pierwszy dzień astronomicznej wiosny zbiega się datą tak zwanej równonocy wiosennej. U progu wiosny dzień i noc zrównują się i trwają tyle samo - po 12 godzin. Następnie dzień staje się coraz dłuższy. Wiosna potrwa do 21 czerwca, kiedy powitamy astronomiczne lato.