Skip to main content

W życiu zawodowym kieruję się słowami Janusza Korczaka ,, Aby zrozumieć dziecko i jego świat, trzeba na ten świat spojrzeć jego oczyma i z jego perspektywy".

Ewa Hermanowicz – założyciel i dyrektor przedszkola „Pociecha”.

Ukończyłam WSP TWP w Warszawie na kierunku pedagogika o specjalności wczesnoszkolna edukacja zintegrowana z pedagogiką przedszkolną i psychologią szkolną,  WSSE w Warszawie, Politechnikę Radomską, studia podyplomowe na SGGW w Warszawie,  oligofrenopedagogikę o specjalności edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i terapią pedagogiczną oraz  kurs kwalifikacyjny "Zarządzanie Oświatą”.

Kiedy w 2009 roku otwierałam przedszkole, marzyłam i bardzo pragnęłam aby udało mi się stworzyć  miejscem, które zapewni każdemu dziecku doskonałe warunki nie tylko do wspaniałej zabawy, ale przede wszystkim do prawidłowego rozwoju.  

W życie naszego przedszkola zaangażowani są również rodzice, którym dajemy możliwość czynnego uczestniczenia w uroczystościach, imprezach i zajęciach otwartych, jak również  Rodzice wcieląają się w różne role w Teatrze Wielkich Pociech.      

Potrafię słuchać i rozumieć potrzeby dziecka szanując jego indywidualizm przy jednoczesnym zachowaniu dyscypliny.

Prywatnie szczęśliwa żona i mama dwóch wspaniałych dorosłych synów Jacka i Macieja.