Idealny nauczyciel

Idealny nauczyciel – kto to taki?

       W ciągle zmieniającym się świecie zawód nauczyciela pozostaje wciąż bardzo istotny. Nauczyciel wywiera ogromny wpływ na rozwój i wychowanie dzieci. Wychowanie, które należy do jego profesji odgrywa bardzo ważną rolę. Jednak samo wykształcenie i przekazywanie wiedzy to nie tylko zadania nauczyciela. Do jego misji należy również szereg innych powinności, które powinien spełniać takich jak: bycie pomocnikiem, terapeutą, a niekiedy nawet i przyjacielem do którego można zwrócić się o pomoc. Jego postawa powinna być modelem godnym do naśladowania przez uczniów. Nauczyciel jest bardzo ważną osobą dla dzieci w wieku przedszkolnym jak i tych w wieku szkolnym, jest dla nich autorytetem. Wywiera na uczniów wpływ poprzez kontakty interpersonalne w różnorodny sposób. Musi zdawać sobie sprawę z tego, że jest obserwowany nie tylko przez dzieci ale również przez ich rodziców. Sposób w jaki się zachowuje ma ogromny wpływ na wygląd lekcji oraz na funkcjonowanie poszczególnych uczniów i całej klasy. Dzieci muszą zdawać sobie z tego sprawę, mieć pewność, że nauczyciel to nie tylko ktoś kto ich uczy, ale osoba, która jest gotowa nieść im pomoc w każdej chwili. Ktoś to nie patrzy na nie z góry i nie traktuje jako całości ale dostrzega każdą osobę indywidualnie, widzi jej problemy, uwzględnia potrzeby, stara się jak najlepiej jej pomagać, kształcić i wychowywać.

       Bardzo często można spotkać się z ankietami, kwestionariuszami mającymi na celu ulepszenie funkcjonowania placówki (przedszkola, szkoły), zadowolenia/ uwag dotyczących współpracy z nauczycielami. Mało kiedy jednak pod uwagę bierzemy opinie dziecka. A przecież to właśnie dzieci spędzają w placówce najwięcej czasu.

       W celu poznania charakterystyki obrazu idealnego nauczyciela w opinii dzieci sześcioletnich przeprowadziłam z Nimi  badanie – wywiad. Badaniu została poddana grupa trzydziestu pięciu dzieci: dwudziestu pięciu chłopców i dziesięć dziewczynek. 

       Jakimi cechami powinien odznaczać się nauczyciel w opinii sześciolatków ?

  • Jakie są preferencje dotyczące płci przyszłego nauczyciela?
  • Jak w oczach dzieci wygląda karanie i nagradzanie przez nauczyciela ?
  • Jak powinny wyglądać kontakty nauczyciela z rodzicami dziecka ?

       Jedną z ważniejszych cech charakteru na którą dzieci zwracają uwagę jest bycie miłym i uśmiechniętym. Nauczyciel według dzieci musi również być mądry, pomocny oraz wesoły. Jak się również okazuje dzieci przywiązują bardo dużą uwagę do wyglądu zewnętrznego. Zwracano uwagę przede wszystkim na ubiór.: „powinien nosić czarne spodnie, i białą koszulę”, „nauczycielka powinna mieć niebieską bluzkę i spodnie”,”powinien być ubrany w sukienkę i buty „powinien ładnie się ubierać”, „nauczycielka powinna nosić sukienki, buty na obcasie”. Dzieci bardzo często podkreślały obowiązkowe noszenie okularów przez nauczyciela. W opisie wyglądu zewnętrznego zwracano również uwagę na włosy, sposób ich czesania. Według dzieci idealny nauczyciel to ten co ma długie i ładne włosy związane w kucyk.  Kolor włosów również ma znaczenie. Jedne dzieci wolą gdy są czarne, rude, a jeszcze inne gdy ich kolor jest jasny. Wskazywano również na wzrost oraz figurę „powinien być wysoki” , „niski, gruby”, „średniego wzrostu”. Zdaniem uczniów nauczycielka powinna mieć pomalowane usta na czerwono, a także czerwone policzki.

       Aby ustalić jakie są preferencje dotyczące przyszłego nauczyciela wykorzystano pytanie nr 2 z ankiety. Na postawie odpowiedzi można wywnioskować iż częściej dzieci preferują gdy nauczycielem jest kobieta. Dwadzieścioro troje dzieci jako przyszłą nauczycielkę wybrało panią, a pana jako nauczyciela jedenaścioro. Dwoje dzieci odpowiedziało, iż jest to obojętne jakiej płci będzie przyszły nauczyciel.

       Na pytanie czy nauczyciel może karać uczniów dwadzieścia czworo dzieci odpowiedziało, że nie może natomiast zdaniem czternaściorga dzieci karanie przez nauczyciela jest dopuszczalne. Możliwe jest w przypadku gdy uczeń jest niegrzeczny, kiedy kogoś bije, nie słucha poleceń oraz zrobi coś złego. Najczęstszą karą jaka została wymieniana było siedzenie na krześle. W odpowiedzi na pytanie, czy nauczyciel powinien nagradzać aż trzydzieścioro jeden dzieci odpowiedziało, że tak, tylko dwoje dzieci udzieliło odpowiedzi, że nie oraz dwoje, że nagradzanie powinno mieć miejsce tylko czasami. Wzmocnienia pozytywne powinny być przyznawane za ładną pracę, bycie grzecznym, dobrą naukę, ocenę, pomoc innym. Nagrody jakie zostały wymienione przez dzieci to: zabawki, dobre oceny, serduszka, pieczątki, puchary i medale, naklejki, słodycze, książki, dyplomy oraz pochwały.

       Kontakty  nauczyciela z rodzicami dziecka – w opinii trzydzieściorga trojga dzieci nauczyciel powinien znać rodziców ucznia natomiast zdaniem dwójki dzieci znajomość ta nie jest potrzebna. Rodzice z nauczycielem muszą rozmawiać według trzydzieściorga czworga dzieci, a tylko w pojęciu jednego dziecka rozmowa nie jest konieczna. Tematy poruszane między rodzicami, a nauczycielem w ocenie dwadzieściorga dwojga dzieci związane powinny być przede wszystkim z zachowaniem w szkole (również tym negatywny)  Reszta tematów, jakie należy poruszać dotyczą postępów w nauce, wycieczek, sytuacji jakie zdarzyły się w szkole, tego, że dziecka nie będzie w szkole, a także dostarczenia przez rodziców podstawowych informacji o dziecku.

Autor: Paula K.

Idealny nauczyciel

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry
Call Now Button