Co to znaczy wychowywać?

Co to znaczy wychowywać?

 

        Wychowywać oznacza kochać ,wspierać rozwój i szanować odrębność dziecka oraz jego prawo do samodzielnego podejmowania decyzji . Wychowywanie jest procesem , w czasie którego przekazujemy wartości . Przekaz ten dokonuje się w kontakcie osobistym , w rozmowie , w narracji pełnej miłości i przyjaźni . Wychowywać znaczy być- dla dziecka i przy dziecku . Nocą kiedy nie może spać , w dzień , kiedy chce się bawić , szaleć , śmiać ,ale też wypłakać , opowiedzieć o swoich smutkach , problemach i radościach . Wychowywać znaczy być partnerem , przyjacielem , a nade wszystko być dorosłym , rodzicem , który ochrania i stwarza poczucie bezpieczeństwa .

       Jedną z pierwszych definicji wychowywanie była koncepcja Emila Durkheima mówiące że :

  – Wychowanie jest oddziaływaniem pokoleń dorosłych na te , które jeszcze nie dojrzały do życia społecznego . Zmierza ona do kształcenia i rozwinięcia w dziecku pewnej liczby stanów fizycznych ,umysłowych i moralnych , jakich oczekuje od niego społeczeństwo . Wychowanie polega na ciągłym wysiłku narzucania dziecku sposobów widzenia , myślenia i działanie , do których nie doszłoby ono spontanicznie do XIX wieku pojęcie wychowania w języku polskim funkcjonowało jedynie jako synonim dla słów żywienie i utrzymanie . Później pojęcie to ewoluowało i procesem wychowania zaczęto nazywać przekształcenie i rozwijanie jednostki .

       Dzisiaj literatura pedagogiczna to ogromny zbiór wiedzy na temat wychowania i mechanizmów z nim związanych . Według W.Okonia wychowanie jest to ,,świadomie organizowana działalność  społeczna , oparta na stosunku wychowawczym między wychowankiem a wychowawcą , której celem jest wywołanie zamierzonych zmian w osobowości wychowanka” Cóż to znaczy w praktyce ?  Po pierwsze , wychowanie koncentruje się na rozwoju umysłowym i uczuciowym dziecka , na sferze jego osobistych motywacji i konkretnych działań oraz na kształtowaniu osobowości – pod względem wszystkich cech dziecka . Po drugie wychowanie odnosi się do nauki , a właściwie nauczania i uczenia się , tj do zdobywania przez dziecko nowych umiejętności , tak teoretycznych jak i praktycznych . Po trzecie , wychowanie  to kształtowanie charakteru jednostki ,w taki sposób , by w przyszłości spełniał on oczekiwanie społeczne .

       Główna myśl to rozwijanie u dziecka takich cech jak : samodzielność , poczucie własnej wartości , przedsiębiorczość i inne cechy , które w dorosłym życiu pozwolą mu osiągnąć sukces , ale też być człowiekiem społecznym ,tzn być obecnym w społeczności i wartościowym dla społeczeństwa . Wychowanie to proces niezwykle złożony , wieloetapowy i przede wszystkim wymagający. Wymaga bowiem wzajemnych interakcji pomiędzy rodzicem a dzieckiem , po to , by dziecko – jako adresat procesu wychowanie mogło odbierać wpływ rodzica . Można więc powiedzieć , że wyniki wychowanie zależnie są od świadomego i celowego oddziaływanie rodziców i wychowawców na dzieci , ale także od systemu wychowania równoległego (tj. wychowanie , które odbywa się bez naszego udziału , np. poprzez mass media ) i wysiłków jakie podejmuje dziecko w zdobywanie nowych umiejętności , samorozwój i w konsekwencji w kształtowanie własnej osobowości .

 

Autor: Małgorzata W.

Co to znaczy wychowywać?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry
Call Now Button