Przykładowy rozkład dnia

7.00 - 8.30
schodzenie się dzieci, praca indywidualna, gry i zabawy dydaktyczne, zabawy zespołowe

8.30 - 9.30
gimnastyka poranna, przygotowanie do śniadania, śniadanie, czynności higieniczne

9.30 - 12.20 (10.30 świeże lub suszone owoce,  warzywa typu marchewka, kalarepka itp)
realizacja zadań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, zajęcia dodatkowe, zabawy w ogrodzie, prowadzenie obserwacji przyrodniczych, zabawy ruchowe

12.20 - 13.00
przygotowanie do obiadu, obiad, czynności higieniczne

13.00 - 14.50
relaks, głośne czytanie, zajęcia dodatkowe, prace indywidualne, gry i zabawy w ogrodzie

14.50 - 15.00
zabawa ruchowa, przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek, czynności higieniczne

15.30 - 18.00 (17.10 posiłek uzupełniający)
realizacja zadań edukacyjnych, zabawy dowolne w sali lub na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci.


Copyright ? 2013 Niepubliczne Przedszkole POCIECHA