Program edukacyjny przedszkola

W przedszkolu "Pociecha" pracujemy w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego.

Realizujemy program wychowania i edukacji przedszkolnej zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej:

  • Bawię się i uczę Roczne przygotowanie przedszkolne, Wiesława Żaba-Żabińska, Wydawnictwo MAC
  • Przedszkole czterolatka, Wiesława Żaba-Żabińska, Wydawnictwo MAC
  • Dziecięca matematyka,  prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej , E. Zielińska
  • Nazywanie świata - odmienna metoda nauki czytania. Irena Majchrzak     

oraz "W królestwie smaków i kolorów" - program własny autorstwa naszej nauczycielki Iwony Wojciechowskiej

Prowadzimy zajęcia aktywizujące następującymi metodami

  • pedagogika zabawy, zapewnia dobrowolność uczestnictwa, uwzględnia wszystkie poziomy komunikowania, rozwija pozytywne przeżycie jako wartość i unika rywalizacji oraz posługuje się różnymi środkami wyrazu
  • elementy metody dobrego startu wg. M. Bogdanowicz, jest to system ćwiczeń oddziałujących przede wszystkim na procesy instrumentalne: percepcyjne i motoryczne.
  • elementy metody  W. Sherbone czyli ruch rozwijający.  Dzięki tym ćwiczeniom dziecko poznaje własne ciało, odkrywa jego siłę, ruch i sprawność. Poznając ciało, zaczyna się w nim czuć bezpiecznie, zaś eksplorując przestrzeń, staje się bardziej aktywne i twórcze.
  • zabawa w teatr czyli wyzwalanie w dzieciach twórczej aktywności, kształtowanie osobowości, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Wykorzystujemy najnowsze techniki pracy z dziećmi. Dbamy o przyjazną dziecku atmosferę, jego wszechstronny rozwój i przygotowanie do edukacji szkolnej. Każde dziecko ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań oraz zdolności.


Copyright ? 2013 Niepubliczne Przedszkole POCIECHA